Heti manikűr játékszabályzat

Nailland Hungary Instagram oldal nyereményjátékának leírása és részvételi feltételei:

1. Általános rendelkezések
„A hét manikűrje” elnevezésű játék szervezője a Nailland Int. Ltd. (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III/38., a továbbiakban: „Szervező”).

2. Játék és annak részvételi feltételei
2014. május 13-án nyereményjátékot hirdetünk, ahol a hét legszebb manikűrjét keressük és jutalmazzuk.

Részvételi feltételek
A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, a Nailland Instagram oldal követői közé tartozó magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele egy a Nailland által forgalmazott márka körömlakkjával manikűrt készíteni, lefotózni és nyilvánosan posztolni a játékos saját Instagram oldalára a @naillandhungary jelöléssel és a #naillandmani hashteggel, illetve az előző pontban meghatározott feladatok teljesítése, valamint a játékot meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.
Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja. Egy játékos egy héten csak egy képpel nevezhet, több kép esetén az első képet vesszük figyelembe.

3. Nyeremény
Hetente 10%-os kedvezmény kerül kisorsolásra. A kedvezmény egy egyszeri vásárlásra használható fel a standunkon vagy a webáruházunkban!

4. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, munkavállalói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Nailland Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Nailland Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.
A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a játék teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti a játéktól függően a feltöltött kép törlésével vagy a játékot meghirdető Facebook oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

5. Érvénytelen pályázat
A játékban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározottaknak nem felel meg.

6. A játék időtartama
A nyereményjáték 2014. május 13-tól indul és a játék visszavonásáig tart.

7. A sorsolás menete
A nyerteseket minden héten hétfőn választjuk és hirdetjük ki valamint osztjuk meg az oldalainkon. A sorsolásban minden, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz.

8. A díjak átvételének feltételei
A nyerteseket minden hétfőn a Nailland Facebook és Instagram oldalon posztban tájékoztatjuk a nyertesség tényéről, és ott kérjük meg, hogy privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot.
Abban az esetben, ha a kisorsolt játékos 10 munkanapon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot a Nailland Hungary Facebook oldalon privát üzenetben, vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes választunk.

A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre.
A nyertesek kedvezményeiket kizárólag standunkon (budapesti Árkád Bevásárlóközpont, Alsó szint és Westend City Center, Földszint) és a webáruházunkban válthatják be.
A nyerteseknek legkésőbb a kedvezményt a nyertes cím elnyerésétől 3 hónapig be kell váltaniuk, különben elveszítik jogosultságukat a kedvezményre.

9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen játékban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Nailland Hungary Facebook oldalon kérhető.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Nailland Int. Ltd.
Szervező

Budapest, 2015. január 20.