Általános Szerződési Feltételek

1. Általános információk Internetes áruház elnevezése: www.nailland.hu Üzemeltető: Nailland International Kft., 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III em./38., Adószám : 26559748-1-42 . A Szolgáltató rövidített elnevezése: Nailland, A Szolgáltató székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi ut 171, 3/38. 

2. Megrendelhető termékek köre A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre vagy színkörre kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza az adott termék méretét, anyagösszetételét. A Szolgáltató által forgalmazott valamennyi termék magyar nyelvű részletes használati útmutatóval rendelkezik, melyet Szolgáltató a termékről kiállított számlával együtt a termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

A termék leírás található a minden küldött csomagban és www. nailland.hu honlapon. 

3. Megrendelhető termékek vételára A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár ! A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

4. A szolgáltatás igénybevétele - A megrendelések leadása az Nailland internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.nailland.hu webcímen. - Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. - A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. - A Megrendelőnek regisztrációt követően a Fiókom részben lehetősége van az adatainak a módosítására! - A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. - Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Megrendelő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. - A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormány rendelet tartalmazza. - A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. - Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a csomagban szereplő számlával bizonyíthatóak. - A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az Nailland International kft címére (1152 Budapest, Szentmihályi ut 171, 3/38), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. - Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, az átlátszó műanyag csomagolás felbontásra került, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. - Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. - Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. - Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. - A termékek színei a valóságban eltérhetnek kismértékben a képernyőn látottaktól, annak ellenére, hogy a fényképek a lehető legnagyobb színhűségnek megfelelő optimális beállításokkal készültek, a képernyők különböző beállításai és technikai adottságai miatt. - A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. A Szolgáltató a nyilvánvaló elírásokért, a nyilvánvalóan hibás adatrögzítésből fakadó tévedésekért felelősséget nem vállal. - A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.nailland.hu oldalon olvashatóak. - A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

5. Előrendelés - Az Előrendelhető menüpontban olyan termékeket talál, amelyek még nem érkeztek be webshopunkba. - Az előrendelés megrendelésnek minősül! - Előrendelés esetén, a termékek érkezése után garantáljuk az előrendelt termékek szállítását. - Amennyiben szeretne rendelni az előrendelhető termékek közül, azokat a megszokott módon a kosarába helyezheti, akár önállóan, akár más megrendelhető termékkel együtt. - A rendelések az előrendelt termékek beérkezését követően kerülnek kiszállításra! - Fontos! Ha egyéb termékek – készleten lévő, rendelhető termékek – is vannak a rendelésben, azok az előrendelt termékekkel együtt kerülnek kiszállításra! Ha a rendelésekor a készleten lévő termékek azonnali szállítását szeretné, akkor azon termékeket külön rendelésben kell feladni! - Előrendeléskor a fizetés és szállítás a megszokott módon történik. További információ a fizetés és a szállítás feltételeiről: http://nailland.hu/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek - Előrendelést az előrendelési időszak vége után nem lehet lemondani! 

6. Utórendelés-Néhány népszerű termék hamar elfogy emiatt utórendelhetó. Ez azt jelenti, hogy a termékek jelenleg nincsenek raktáron, és szállítmányra van szükségük, hogy újra raktáron legyenek. Az utórendelésben lévő termék megrendelése azt jelenti, hogy amint megérkezik a szállítmány küldjük a rendelést.

FONTOS: A rendelés leadása után nem lehet visszavonni a megrendelést mert az lefoglaltuk Önnek! 
 

7. Egyéb rendelkezések - A Szolgáltató rendszere a Megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Megrendelők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. - A Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Megrendelő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. - A hírlevél feliratkozással a Megrendelő elfogadja Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési céllal felhasználja! - A Megrendelő hírlevél feliratkozással kapcsolatos önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Megrendelő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Megrendelő adatait a hírlevélre feliratkozott Megrendelők adatai közül. - A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. - Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az [email protected] címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a [email protected] e-mail címen. - A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. - A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. - A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. - A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. - Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Szolgáltató székhelye szerint illetékes rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn. - Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. - Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. - A termékekről közölt fotók illusztrációk. A termékek színei a valóságban eltérhetnek kismértékben a képernyőn látottaktól, annak ellenére, hogy a fényképek a lehető legnagyobb színhűségnek megfelelő optimális beállításokkal készültek, a képernyők különböző beállításai és technikai adottságai miatt. Budapest, 2018 Oktober.

8. Termékleírás : Egy db. termékleírás talalhato a minden küldött csomagban

A származásí ország :

China Glaze, Zoya, Cirque, Cuticula, Colores De carol, Different Dimension, Ethereal, Kathleen&Co, KBShimmer, ILNP, Ilyrain, painted, polish me silly, polished for days, seche, starrily, Uberchic, Wildflower, Zoya : Egyesült Allamok

A-England : Egyesült Kiralysag

Bow, Color flecks, Koroleva, Tips, Masura, Xdance: Orosorszag

Cadillacquer : Svajc

Picture polish, femme fatale  : Australia

A Magyarországi Forgalmazó : Nézze meg acsomagolast/ web infot

A termék azonosító : Nézze meg acsomagolast/ web infot

A mennyiség/tartalom : Nézze meg acsomagolast/ web infot

Az összetevők : Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Dipropylene Glycol Dibenzoate, Isopropyl Alcohol, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer, Stearalkonium Bentonite, Silica, Polyester-26, Acrylates Copolymer, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Stearalkonium Hectorite, Styrene/Acrylates Copolymer, Talc, Ethylcellulose, Calcium Aluminum Borosilicate, Tin Oxide, Synthetic Fluorphlogopite, Phosphoric Acid, Mica, [+/-]: CI 77891, CI 19140, CI 15880, CI 15850, CI 77499, CI 12085, CI 77491, CI 77510, CI 60725, CI 77266 [nano], CI 77120.

Felhasználáti óvintézkedesek & használati útmutató : Nézze meg acsomagolast/ web infot

Minőség-megőrzési idő : Nézze meg acsomagolast/ web infot

Összetevők: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Dipropylene Glycol Dibenzoate, Isopropyl Alcohol, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer, Stearalkonium Bentonite, Silica, Polyester-26, Acrylates Copolymer, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Stearalkonium Hectorite, Styrene/Acrylates Copolymer, Talc, Ethylcellulose, Calcium Aluminum Borosilicate, Tin Oxide, Synthetic Fluorphlogopite, Phosphoric Acid, Mica, [+/-]: CI 77891, CI 19140, CI 15880, CI 15850, CI 77499, CI 12085, CI 77491, CI 77510, CI 60725, CI 77266 [nano], CI 77120.